Month: June 2022

Apa itu encryption?

Penyulitan adalah satu cara mengekod data supaya hanya pihak yang diberi kuasa sahaja dapat memahami maklumat tersebut. Dalam istilah teknikal, ia adalah proses menukar teks biasa yang boleh dibaca manusia…

Apa itu SSL?

SSL, atau Secure Socket Layer, ialah protokol keselamatan Internet berasaskan penyulitan (encryption). Ia pertama kali dibangunkan oleh Netscape pada tahun 1995 untuk tujuan memastikan privasi, pengesahan, dan integriti data dalam…