Kisah Hidup Imam Syafie

Kisah Hidup Imam Syafie (150 H – 204 H)

Imam Syafie merupakan ulamak besar salafus soleh Ahlu Sunnah Wal Jama’ah yang mengasaskan Mazhab Asy-Syafie yang turut digelar sebagai Nasirus Sunnah.