Apakah perkhidmatan awan? – Perkara yang anda perlu tahu

Istilah “perkhidmatan awan” merujuk kepada pelbagai perkhidmatan yang disampaikan atas permintaan kepada syarikat dan pelanggan melalui internet.