HTTPS

apa itu encryption

Apa itu encryption?

Penyulitan adalah satu cara mengekod data supaya hanya pihak yang diberi kuasa sahaja dapat memahami maklumat tersebut. Dalam istilah teknikal, ia adalah proses menukar teks biasa yang boleh dibaca manusia kepada teks yang tidak dapat difahami, juga dikenali sebagai ciphertext. Dalam istilah yang lebih mudah, penyulitan mengambil data yang boleh dibaca dan mengubahnya supaya ia …

Apa itu encryption? Read More »

apa itu SSL

Apa itu SSL?

SSL, atau Secure Socket Layer, ialah protokol keselamatan Internet berasaskan penyulitan (encryption). Ia pertama kali dibangunkan oleh Netscape pada tahun 1995 untuk tujuan memastikan privasi, pengesahan, dan integriti data dalam komunikasi Internet. SSL adalah pendahulu kepada penyulitan TLS moden yang digunakan hari ini. Laman web yang melaksanakan SSL / TLS mempunyai “HTTPS” dalam URLnya dan …

Apa itu SSL? Read More »